Mantelzorgondersteuning

Contact is het belangrijkste in de zorg voor mensen.

Mantelzorgondersteuning

Bent u mantelzorger voor uw partner, ouders of andere familieleden dan kan het zijn dat u ongemerkt overbelast raakt. Dat proces  gaat vaak sluipender wijs.

Wanneer bent u een mantelzorger?

Mantelzorgers geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie zij zorgen. Het zijn vaak de partners, kinderen maar ook andere familieleden, buren en vrienden die een belangrijke rol spelen bij de verzorging en begeleiding van iemand die zorg  nodig heeft.

Uw welzijn als mantelzorger is voor ons belangrijk. Als er voldoende ruimte is om hier aandacht aan te besteden wordt voorkomen dat u overbelast raakt, waardoor  u kan uit te vallen. De professionals van Zorg door Contact willen dat u vooral dat blijft doen wat u graag doet.

De wijkverpleegkundige gaat daarover met u in gesprek, zodat u passende ondersteuning kan krijgen. Ze bespreekt met u de positieve en negatieve ervaringen. Daarbij maakt ze gebruik van een korte vragenlijst. Er wordt in beeld gebracht welke taken en begeleiding u zoal doet. En ook wanneer en hoe lang. Hoe uw sociale netwerk eruit ziet en waar de mogelijkheden liggen voor ondersteuning. Het team van Zorg door Contact heeft een ook een eigen sociaal netwerk dat ingezet kan worden. Goed zorgen voor uzelf heeft uiteindelijk een positief effect op dat wat u graag wil blijven doen voor uw partner, familielid of buren en vrienden.

Tijdens de verschillen gesprekken kunt u ook aangeven wat goed gaat en waar nog aandacht aan geschonken kan worden.

Schroom niet en neem contact op met ons!

Lees hieronder in het magazine van V&VN hoe wij mantelzorg ondersteuning bieden:

‘Nu nemen we de tijd voor een gesprek’ | V&VN (venvn.nl)

WAT KUNT U VERWACHTEN

  • Deskundige ondersteuning door de wijkverpleegkundige.

  • Aanvullend op uw wensen.

  • Gun uzelf de ruimte door ons in te schakelen.

WERKTIJDEN

Dagelijks 7:00 – 23:00

06 574 874 87

CONTACT is onze ZORG

“Als ik mij zorgen maak dan vind ik altijd een gewillig oor.”

ONZE KLANTEN ZEGGEN

‘de wijkzuster komt drie keer op een dag langs. Ik heb het soms zo benauwd dan neemt ze wel de tijd om heel rustig stap voor stap mij te helpen met wassen. Kan ik af en toe een pufje nemen. Soms als ik niet zo benauwd ben dan helpt ze mij met douchen. Ik voel me dan wel lekker. We praten over mijn zorgen die ik heb over mijn zoon. Die heb ik maar weer in huis genomen, omdat hij anders gaat zwerven op straat. Tja dat geeft wel problemen met mijn dochter en ander zoon. Die komen dan niet meer. Dat vind ik wel heel erg. Weet je en wat zo leuk is…ze ziet aan mijn foto’s dat mijn passie het water is. En dan gaat ze aan tafel zitten en nemen we de tijd om over mijn werk te praten. Als ze dan weer naar een andere cliënt gaat ………’