Wijkverpleging onze zorg

Contact is de beste zorg voor thuis

palitatieve-zorg

We helpen graag waar we kunnen

Bij Zorg door Contact gaan we uit van mogelijkheden die u heeft en ondersteunen we daar waar het nu (even) niet lukt. Daarbij gaat het om de kwaliteit van leven op de wijze zoals u gewend bent. Door uw verhaal te vertellen sluiten we zo goed mogelijk aan de zorg en ondersteuning die u nodig heeft. We reageren snel op veranderingen in uw gezondheid. En regelen samen met u, uw direct betrokkenen en de huisarts de zorg die u nodig heeft. Vanaf de start van de zorg (indicatie), het verlenen van de zorg tot aan het afronden van de zorg. Het behoud van uw zelfredzaamheid staat hierbij centraal. Samen met de wijkverpleegkundige bespreekt u de zorg die u nu en eventueel in de toekomst nodig heeft.

Ons wijkteam bestaat uit wijkverpleegkundigen, verpleegkundigen en verzorgenden. Samen leveren we de zorg die u nodig heeft om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. Daarbij hebben we contact met uw huisarts en stemmen we af en werken samen met specialisten van het ziekenhuis en andere zorginstellingen, welzijn- en vrijwilligersorganisaties in uw wijk.

Zorgen dat in plaats van zorgen voor!

Zelf de regie over uw eigen leven houden, dat vinden we bij Zorg door Contact heel belangrijk!  Als u ziek bent, herstelt van een operatie of een chronische aandoening heeft, dan staat u er niet alleen voor! Door u te leren kennen wordt duidelijk wat u nog zelf kan en wat u nodig heeft. En wat betekent uw omgeving voor u  en welke slimme hulpmiddelen kunnen worden ingezet.

verzorging-thuiszorg

Verzorging

verpleegkundige-zorg-thuiszorg

Verpleging

advies-informatie-voorlichting

A.I.V.

palitatieve-zorg

Stervensbegeleiding

stomazorg-thuiszorg

Stomazorg

wondverzorging-thuiszorg

Wondverzorging

Dementie

Geldzaken

“we worden zo fijn geholpen door de medewerkers. Altijd tijd voor een praatje.”

MAAK DIRECT EEN AFSPRAAK