Zorg door contact

Contact is het belangrijkste in de zorg voor mensen.

palitatieve-zorg

ONTMOET ONZE MENSEN

Binnen ‘Zorg door Contact’ vinden we het persoonlijk contact met onze medewerkers belangrijk. Dan weten wij wat hen bezighoudt en wat ze nodig hebben om kwaliteit van zorg te blijven leveren. Vanuit het persoonlijk contact stellen zij u centraal waarbij ze goed kunnen aansluiten bij uw vraag. Zij ondersteunen u om zo lang mogelijk in de thuissituatie te verblijven. We begrijpen namelijk als geen ander dat u graag op uw eigen wijze uw leven wil inrichten en de eigen regie over uw leven wil behouden. Daarbij is de rol van uw familie en vrienden belangrijk en wordt steeds belangrijker in hun rol als mantelzorger. We hebben oog voor de balans van de mantelzorger. We leveren zorg aan cliënten met verschillende culturele achtergronden en passen ons zoveel mogelijk aan bij de levenswijze van de ander. Binnen de zorgverlening maken we gebruik van de technologische (hulp)middelen, zoals diverse apps op het gebied van o.a. medicijn toediening, het beeldbellen.

We werken samen met de huisartsen, de praktijkondersteuners en apotheken. En we onderhouden goede contacten met de verschillende gemeentes. Door af te stemmen met de casemanagers dementie en het palliatief netwerk kunnen we ondersteuning bieden in kwetsbare situaties.

De zorg die wij verlenen gaat uit van die kwaliteit zoals we van onze professionals mogen verwachten en die we met u hebben afgesproken. De wijze waarop wij het contact aangaan en onderhouden van contact met onze medewerkers en met u is gebouwd op vertrouwen.

We vinden het belangrijk om onze medewerkers goed te kwalificeren. Wat hebben zij nodig om bekwaam en vaardig te blijven. Professionals die bekwaam en vaardig zijn om als team verantwoording te dragen, voor de kwaliteit van zorg en de zorg voor elkaar.

Daarom vinden we het belangrijk dat onze professionals geaccrediteerd zijn volgens de normen die beschreven staan in het kwaliteitsregister van de beroepsvereniging de V&VN.

Pia Helder & Yolande Baumann
Pia Helder & Yolande BaumannBestuurders
zorg@zorgdoorcontact.nl

Experts in zorg voor thuis

Veel mensen met wie u contact heeft betekenen iets voor u en u voor hen. Dat wordt met een mooie term ‘Mantelzorg’ genoemd. Mantelzorgers hebben een persoonlijke band met u, zoals uw partner,  kinderen, vrienden en buren. Bewust en onbewust neemt u taken over waarvan u vindt dat u de ander helpt. En dat is heel erg mooi!!!

Soms is het zo dat u te veel taken op u heeft genomen, en dat u dat niet zo in de gaten heeft. Maar u merkt bijvoorbeeld dat u slecht slaapt of geen vrije tijd meer heeft voor ontspanning.

Om te voorkomen dat u overbelast raakt gaan we regelmatig met u en uw partner in gesprek om te achterhalen wat u nog wel en wat niet meer door u gedaan kan worden.  Dat u leert om uw grenzen aan te geven en dat u zich daar niet schuldig over voelt.

We helpen u om de juiste ondersteuning te kunnen bieden, door samen te bekijken waar u weer energie van krijgt. Bijvoorbeeld door contact te leggen met andere mantelzorgers en met mantelzorgorganisaties die iets voor u kan betekenen.

Zorg door Contact is een erkend leerbedrijf.

We vinden het fijn om onze kennis en ervaring te delen met stagiaires en leerlingen. We leren ook weer van hen om de zorg te verbeteren en nieuwe technische hulpmiddelen te gebruiken binnen de zorgverlening. Op deze wijze kunnen onze cliënten zo lang mogelijk in hun eigen omgeving blijven wonen. We leiden op tot helpende +, verzorgende IG, verpleegkundigen en wijkverpleegkundigen.

In onze Raad van Toezicht zitten:

Onze medewerkers zijn het hart van onze organisatie. Zij komen bij u thuis om samen met u en uw mantelzorgers de zorg te leveren die u nodig heeft. Zoals het ondersteunen tijdens de lichamelijke verzorging, de transfers, wondverzorging, zwachtelen van de benen en stomazorg. Mocht uw partner of uzelf geconfronteerd worden met dementie of een andere chronische ziekte dan is het fijn als u wordt geholpen door gekwalificeerde verzorgenden en verpleegkundigen.

Onze helpenden, verzorgenden en (wijk-)verpleegkundigen hebben het hart op de goede plaats. Zij weten wat ze doen en zorgen dat ze ook bekwaam zijn en blijven. We zijn een erkend leerbedrijf en leiden onze eigen professionals op en begeleiden hen op de werkvloer. Het kan zomaar zijn dat er twee zorgverleners gelijktijdig bij u over de vloer komt.

Jaarlijks inventariseren we de wensen en noodzakelijkheden van de medewerkers, zodat we de kwaliteit kunnen waarborgen.

Tijdens de zorgverlening maken we gebruik van protocollen van Vilans en landelijke procedures zoals ‘veilig thuis’. Het kan altijd zijn dat zorg die u krijgt toch niet voldoet aan uw wensen en dat u een klacht heeft die u graag met ons wil delen.

Onze Missie & Visie: ‘Aandacht, persoonsgericht en liefdevol’

‘Zorg door Contact’ is een thuiszorgorganisatie die een spil is in de ketens van de  eerstelijnszorg. We leveren zorg en begeleiding aan cliënten welke aansluit bij de cliëntvraag en ondersteunend is om zo lang mogelijk in de thuissituatie te verblijven. Daarbij gaan we uit van kwalitatief hoge zorg met behoud van waardigheid en trots van de cliënt. We werken samen met de mantelzorg en participeren met zorgverleners uit de keten. Inclusiviteit is een van onze pijlers, dat wil zeggen dat we zorg leveren aan cliënten van verschillende culturele achtergronden en passen ons zoveel mogelijk aan bij de levenswijze van de ander.

Wij benaderen medewerkers en cliënten respectvol met persoonlijke aandacht en oprechte belangstelling. De zorg die wij verlenen gaat uit van die kwaliteit zoals we van onze professionals mogen verwachten en die we met cliënten hebben afgesproken. Niet de groei maar warme zorg en behoud van de menselijke maat is onze opdracht.

Wij realiseren goed ondernemerschap waar wij onder verstaan dat we aansluiten bij dat wat medewerkers nodig hebben om met ons verbonden te blijven. Hoe passen de werkzaamheden bij de persoonlijke situaties van de verschillende medewerkers. Wat hebben zij nodig om bekwaam en vaardig te blijven, waarbij zij leiderschap tonen en verantwoording nemen voor het eigen leerproces. Professionals die bekwaam en vaardig zijn om als team verantwoording te dragen, voor de kwaliteit van zorg en de zorg voor elkaar.

Elke cliëntvraag wordt serieus genomen en door de eigen HBO-verpleegkundige wordt de indicatie gesteld. Op basis van deze indicatie wordt de zorg met de cliënt en de collega’s besproken en geleverd. De wijze waarop wij het contact aangaan en onderhouden met cliënten en medewerkers is gebouwd op vertrouwen.

Wij sluiten aan bij dat wat cliënten zelf kunnen. Vroegtijdige onderkenning (VTO) ondersteunt het stimuleren cliënten voor het voeren van de eigen regie. De cliënt kan zo lang mogelijk zelfstandig blijven in de eigen thuissituatie door gebruik te maken van handige hulpmiddelen en zorginnovatie. Door het toepassen van het 5A-model ondersteunen we zowel de zelfzorg van cliënten en is tevens de basishouding van hoe wij omgaan met elkaar.

Onze maatschappelijke betrokkenheid komt ook tot uiting in de keuze van de bedrijfsvorm, te weten: Maatschappelijke Besloten Vennootschap.

Erkenningen

We vinden het belangrijk om onze medewerkers goed te kwalificeren. Wat hebben zij nodig om bekwaam en vaardig te blijven. Professionals die bekwaam en vaardig zijn om als team verantwoording te dragen, voor de kwaliteit van zorg en de zorg voor elkaar.  Daarom vinden we het belangrijk dat onze professionals geaccrediteerd zijn volgens de normen die beschreven staan in het kwaliteitsregister van de beroepsvereniging de V&VN.

Zorg door Contact levert zorg die voldoet aan alle kwaliteitseisen. Het hebben van deskundig personeel en een goed bestuur zijn hiervoor noodzakelijk. De Wet toelating zorginstellingen (WTZI) regelt de toelatingen, stelt regels voor goed bestuur en bepaalt in welke gevallen zorginstellingen winst mogen uitkeren. De statuten moeten voldoen aan de eisen van de WTZI.  Daarom is het hebben van een WTZI toelating zo belangrijk.  Zorg door Contact is een door de WTZi erkende zorginstelling.

Een BIG-registratie maakt duidelijk wat onze zorgverleners kunnen en mogen. Bijvoorbeeld een bepaalde medische handeling of injecties geven.  In het BIG-register staat dan:

  • Het diploma van onze medewerker van een erkende beroepsopleiding.
  • Welke werkzaamheden mag uitvoeren zonder beperkingen

Bij Zorg door Contact zijn al onze (wijk)verpleegkundigen BIG geregistreerd.

Goede zorg vraagt passie voor het vak, maar ook deskundigheid en professionaliteit. Het kwaliteitsregister V&V is een hulpmiddel waarmee onze medewerkers activiteiten op het gebied van leren en ontwikkelen vastleggen in een persoonlijk portfolio.

ONZE KLANTEN ZEGGEN

‘weet je wat ik zo fijn vind, is dat als Ellen komt, je weet wel de wijkzuster, dan vraagt ze altijd hoe het met me is. Wat ik gedaan heb en gaat ze eerst aan tafel zitten. Ze vraagt aan me hoe ik me voel en of mijn zoon nog is geweest. Gisteren had ik te veel zoetigheid gegeten en was mijn bloedsuiker veel te hoog. Dan is ze nieuwsgierig naar wat ik dan heb gegeten en gedronken, en ze wordt echt niet boos hoor, maar ik zie wel aan haar dat ze zich zorgen maakt. Want ja de wonden aan mijn voeten worden ook niet beter……..Morgen komt ze en gaan we de week doornemen en gaat ze mij helpen om een goed dieet af te spreken.’